”Jag tyckte det var som att komma till himlen utan att vara död!”

Kvinna opererad 2011 på frågan hur det var att komma till Carlanderska sjukhuset

Läs om behandlingen

×

Nästa informationsmöte om överviktskirurgi på Carlanderska:

2018-02-21 18:00

Ring för mer info
031-818165
Maila för mer info
obesitaskirurgi@carlanderska.se
Gastricbypass