Konservativ behandling (bantning)

De flesta icke-kirurgiska viktminskningsprogram är baserade på livsstilsförändringar med en kombination av kost och regelbunden motion. Ibland också i kombination med läkemedel. Det finns såklart exempel på personer som lyckats reducera vikten betydligt, och som har lyckats bibehålla viktreduktionen över lång tid, men tyvärr går de flesta tillbaka till samma vikt som de startade på, i många fall ännu högre.

Vi vet i dagsläget att detta främst beror på att kroppens eget reglersystem strävar emot individens önskan om att gå ner i vikt. Utifrån den kunskapen måste vi se till att alla behandlingar för övervikt är livslånga. 

Att "jojo-banta", det vill säga minska och öka i vikt kraftigt och regelbundet, är att utsätta kroppen för stora ansträngningar och till och med allvarliga hälsorisker eftersom man ofta förlorar muskelmassa vid viktnedgång. Dessa ersätts sedan med fett när man går upp i vikt igen, vilket innebär att kroppen är utrustad med många försvarssystem mot viktnedgång, men tyvärr ganska få mot viktuppgång. Du har dessvärre kroppen som "motståndare" i ambitionen att hålla kvar en lägre vikt på sikt.

Det finns ett antal godkända läkemedel för viktbehandling, och utvecklingen av nya pågår ständigt. Det finns dock inget uttalat hopp om att hitta ett "mirakelmedel".


!function(){if(0==document.getElementsByClassName("wnd-cms").length)for(var e=document.getElementsByClassName("column-content"),s=0;s