Det bästa vi gjort!
(Tre tidigare opererade patienter – 2010, 2012 och 2013 – i ett samstämmigt uttalande vid informationsmöte den 10 april 2013)

Kirurgisk behandling – Gastric Bypass

Magsäcksoperation har visat sig vara den mest framgångsrika metoden mot svår fetma. Patienterna ges förutsättning att ändra livsstil, få en bestående viktminskning och en minskad risk för följdsjukdomar. En magsäcksoperation – t.ex. genom gastric bypass – minskar dödlighetsfrekvenserna betydligt och förhindrar utvecklingen av nya fetmarelaterade hälsotillstånd hos patienter med sjuklig fetma. Vetenskaplig forskning visar att magsäckskirurgi minskar risken för dödsfall med 30 %.

Den magsäcksoperation vi mestadels utför på Carlanderska är ”gastric bypass” (GBP), vilket innebär att tunntarmen kopplas till en liten ficka strax efter matstrupen. Operationen utförs med hjälp av laparoskopisk teknik så kallad titthålskirurgi. Carlanderska har mångårig erfarenhet av ”gastric bypassoperationer”. Operationerna genomförs av Hans Lönroth och Torsten Olbers (se under Personalen).


Du har dessvärre kroppen som ”motståndare” i ambitionen att på lång sikt hålla kvar en lägre vikt

Ickekirurgiska behandlingar

De flesta icke-kirurgiska viktminskningsprogram är baserade på en kombination av kost, beteendeförändring och regelbunden motion, ibland i kombination med läkemedel. Det finns såklart exempel på de som lyckas reducera vikten betydligt och hålla denna viktreduktion över lång tid. Läkemedelsstudier visar dock att kroppen inte verkar ”trivas” på en ny nivå som man uppnår utan så fort läkemedlet sätts ut går vikten upp. Det betyder att alla behandlingar för övervikt måste vara livslånga. I nuläget finns bara ett registrerat läkemedel för viktbehandling (Xenical), och det finns inte heller några ”mirakelmedel” på väg.
Tyvärr så visar vetenskapliga studier att det är relativt få som har nått upp i höga BMI-tal (>35) som bestående lyckas att reducera vikten. Som du säkert känner igen är det riktigt svåra att behålla en viktnedgång som man uppnått.
En mycket stor del av dem som deltar i viktprogram återfår sin vikt inom ett antal år och löper allvarliga hälsorisker i samband med en oavbruten cykel av viktminskning och viktökning. Kroppen är utrustad med många försvarssystem mot viktnedgång, men tyvärr ganska få mot viktuppgång.
Du har dessvärre kroppen som ”motståndare” i ambitionen att på lång sikt hålla kvar en lägre vikt.


Långtidsresultat

SOS-studien, som följer nästan 2000 svenska patienter opererade sig för 12-25 år sedan, har visat att kirurgi minskar risken för tidig död, hjärtinfarkt och stroke med mellan 30 och 40 procent . Studien har också visat att risken att insjukna i typ 2 diabetes minskar drastiskt hos de som opererat sig jämfört med de som behandlat sig med sedvanliga kost- och motionsråd.

I studien har man också kunnat visa att gastric bypass är den överlägset bästa metoden när man vill behålla viktnedgången över en längre period – upp till 15 år efter en operation.

Gastricbypass