Det bästa vi gjort!
(Tre tidigare opererade patienter – 2010, 2012 och 2013 – i ett samstämmigt uttalande vid informationsmöte den 10 april 2013)

Kirurgisk behandling – Gastric Bypass

Kirurgisk behandling

Magsäcksoperation har visat sig vara den mest framgångsrika behandlingen av svår viktproblematik, men även för att behandla en lång rad av viktrelaterad sjuklighet. Den opererade upplever ändrade signaler runt hunger, mättnad och energiförbrukning vilket leder till en bestående viktnedgång och minskad risk för följdsjukdomar. Viktkontrollen ger också förutsättning för att kunna leva ett normalt och aktivt liv utan de begränsningar som en svårare viktproblematik kan innebära.

En magsäcksoperation – som gastric bypass eller gastric sleeve – behandlar effektivt många av de sjukdomstillstånd som har relation till vikten (diabetes typ 2, sömnapné, högt blodtryck, astma mm). Operationen leder också till ett starkt skydd mot att utveckla nya viktrelaterade sjukdomar och minskar risken att dö i förtid. Faktum är att kvinnor som genomgår en viktoperation har en nästan halverad risk att drabbas av cancersjukdom.

Gemensamt för de båda kirurgiska metoderna – gastric bypass och sleeve – är att de förändrar signalerna som mag-tarmkanalen sänder till de delar av hjärnan som styr energibalansen och som i slutändan påverkar vad man känner och vad man väljer. Tidigare trodde man att dessa operationer fungerade genom att hindra möjligheten att äta och även minska näringsupptaget från tarmen. Nuförtiden vet vi i stället att de huvudsakligen fungerar genom att förändra signalerna runt mat och energibalans. Signalerna som styr hunger, mättnad, födoämnesval, energiomsättning mm ändras så att ”termostaten” för vikten i kroppen sänks.

Operationen utförs med hjälp av laparoskopisk teknik så kallad titthålskirurgi, där fem små hål i bukväggen används. Carlanderska har mångårig erfarenhet av olika viktoperationer och vad som behövs för att man i längden ska få ett gott utfall av sin viktoperation. För många är beslutet om att genomgå en viktoperation ett av de enskilt viktigaste besluten man tar i livet.

Operationen är ofta det nödvändiga första steget mot ett friskare och aktivare liv. Men i vårt program vill vi ta dig hela vägen!

Gastric Bypass eller Gastric Sleeve?

Den vanligaste magsäcksoperationen vi utför på Carlanderska är gastric bypass (GBP). Vid denna operationen delas magsäcken nedanför matstrupen och till den lilla fickan som skapats kopplas tunntarmen. Därigenom ”bypassar” maten magsäcken och kommer alltså snabbt ut i tunntarmen. Lite längre ned på tarmen kommer magsafterna inklusive galla och bukspott in i systemet genom en andra koppling. Gastric bypass har använts sedan 80-talet och vi har god kännedom om effekterna över decennier.

Gastric sleeve har på senare år snabbt blivit en vanlig metod. Vid denna operation tar man bort en stor del av magsäckens volym och kvar blir en rörformad magsäck som rymmer en betydligt mindre volym. Maten går vid intag snabbt vidare till tunntarmen. Fördelen med sleeve har framförallt knutits till att det är en enklare operationsteknik samtidigt som viktutfallet under de första åren liknar det efter bypass.

Vi tar stor hänsyn till den enskildes önskemål i valet mellan de båda operationsmetoderna, likheten mellan metoderna är i många fall stora. Samtidigt är vi noga med att informera om både vad vi vet, och i vissa fall inte vet, runt utfallet på kort och lång sikt. Vi vill helt enkelt att du på basen av så god information som möjligt tillsammans med oss ska kunna ta ett välgrundat beslut angående operationsmetod som du ska bära med dig under lång tid.


Du har dessvärre kroppen som ”motståndare” i ambitionen att på lång sikt hålla kvar en lägre vikt

Ickekirurgiska behandlingar

De flesta icke-kirurgiska viktminskningsprogram är baserade på en kombination av kost, beteendeförändring och regelbunden motion, ibland i kombination med läkemedel. Det finns såklart exempel på de som lyckas reducera vikten betydligt och hålla denna viktreduktion över lång tid. Läkemedelsstudier visar dock att kroppen inte verkar ”trivas” på en ny nivå som man uppnår utan så fort läkemedlet sätts ut går vikten upp. Det betyder att alla behandlingar för övervikt måste vara livslånga. I nuläget finns bara ett registrerat läkemedel för viktbehandling (Xenical), och det finns inte heller några ”mirakelmedel” på väg.
Tyvärr så visar vetenskapliga studier att det är relativt få som har nått upp i höga BMI-tal (>35) som bestående lyckas att reducera vikten. Som du säkert känner igen är det riktigt svåra att behålla en viktnedgång som man uppnått.
En mycket stor del av dem som deltar i viktprogram återfår sin vikt inom ett antal år och löper allvarliga hälsorisker i samband med en oavbruten cykel av viktminskning och viktökning. Kroppen är utrustad med många försvarssystem mot viktnedgång, men tyvärr ganska få mot viktuppgång.
Du har dessvärre kroppen som ”motståndare” i ambitionen att på lång sikt hålla kvar en lägre vikt.


Långtidsresultat

SOS-studien, som följer nästan 2000 svenska patienter opererade sig för 12-25 år sedan, har visat att kirurgi minskar risken för tidig död, hjärtinfarkt och stroke med mellan 30 och 40 procent . Studien har också visat att risken att insjukna i typ 2 diabetes minskar drastiskt hos de som opererat sig jämfört med de som behandlat sig med sedvanliga kost- och motionsråd.

I studien har man också kunnat visa att gastric bypass är den överlägset bästa metoden när man vill behålla viktnedgången över en längre period – upp till 15 år efter en operation.

Gastricbypass