Vi finns med dig från början...

  1. Innan vi sätter igång resan vill vi att du fyller i en hälsodeklaration som finns att ladda ner nedan. Har du ingen möjlighet att ladda ner den är det bara att höra av sig så skickar vi hem den med post. 
  2. Hälsodeklarationen går bra att skicka till oss med vanlig post. Du kan också fylla i den i samband med ett informationsmöte eller när du kommer till mottagningen. Utifrån det du skrivit i din hälsodeklaration gör kirurgen en noggrann bedömning om du är en kandidat för kirurgi el inte. Hälsodeklarationen är inte bindande eller förenad med några kostnader.
  3. Innan det är dags för operation blir du kallad till inskrivning på mottagningen där du träffar läkare, sjuksköterska och dietist. Inskrivningen sker antingen enskilt eller i grupp, men du får givetvis alltid ett enskilt samtal med ansvarig kirurg, sköterska och dietist. Vi går då också igenom allt praktiskt för att du ska känna dig trygg och välinformerad inför din operation.
  4. Vår ambition är att erbjuda operationstid inom 6-8 veckor efter inskrivningen men väntetiden kan variera. Alla kostnader ingår i priset och även 2 års uppföljning.  
  5. Efter operationen kommer en period när det är mycket nytt som du ska komma in i. Efter att ha ätit på ett visst sätt genom livet behöver du nu ganska tydligt ändra på en del beteenden för att må bra. För vissa går det lätt, medan andra har det tuffare och behöver mer stöd. Vi finns alltid ett telefonsamtal eller e-mail bort för att stötta och hjälpa.
  6. Efter runt två år har vi ett utskrivningssamtal enskilt. Därefter vidareremitterar vi dig till din egen Vårdcentral som framöver kommer att följa upp dig.

...till slut!


PS Nu kan du köpa till uppföljning 

efter 2 år 


Webbdesign: Metabolt Center