Vi finns med dig från början till slut!

Innan vårt första möte vill vi att du fyller i den hälsodeklaration som finns att ladda ner nedan. Har du ingen möjlighet att ladda ner den är det bara att höra av sig så skickar vi hem den med post.

Hälsodeklarationen tar du med dig till ett informationsmöte, har du ingen möjlighet att komma går det bra att skicka den till oss med vanlig post (tyvärr kan vi inte ta emot den digitalt av tekniska skäl).

Utifrån det du skrivit i din hälsodeklaration gör vår kirurg en noggrann bedömning om du är en kandidat för kirurgi el inte. 

Innan det är dags för operation blir du kallad till inskrivning på mottagningen av läkare, sjuksköterska och dietist. Oftast sker inskrivningen enskilt men den kan också ske i grupp. Kommer du i grupp får du givetvis en stunds samtal med ansvarig kirurg, sköterska och dietist i enrum. Vår ambition är att erbjuda operationstid inom 6-8 veckor efter inskrivningen men väntetiden kan variera.

Vi går igenom allt praktiskt för att du ska känna dig trygg och välinformerad inför din operation.  TA BORT??

Dessutom pratar vi igenom den viktiga uppföljningen samt eventuell sjukdomsbild och medicinlista. När du har fått all nödvändig information tar vi blodprover och ett eventuellt EKG. Har du övriga sjukdomar kan det bli aktuellt att träffa en narkosläkare innan det är dags att skriva in dig för operationen

in text här ...

Information & Bedömning

När du känner dig redo för att träffa oss ser vi gärna att du bokar in dig på ett informationsmöte. Före mötet ska du fylla i en hälsodeklaration som du tar med dig alt. skickar till oss via post. Informationsmötet är ett unikt tillfälle att träffa hela teamet, likasinnade och sedan tidigare opererade patienter. Du får praktisk information direkt ifrån oss, och har chansen att ställa alla frågor du kan tänkas ha.

Innan det är dags för operation blir du kallad till inskrivning på mottagningen. Oftast sker inskrivningen enskilt, men den kan också ske i grupp. Kommer du i grupp får du givetvis en stunds samtal med ansvarig kirurg i enrum. Vi går igenom allt praktiskt för att du ska känna dig trygg och säker inför din operation. Dessutom pratar vi igenom den viktiga uppföljningen samt eventuell sjukdomsbild och medicinlista. När du har fått all nödvändig information tar vi blodprover och ett eventuellt EKG. Har du övriga sjukdomar kan det bli aktuellt att träffa en narkosläkare innan det är dags att skriva in dig för operationen

Hälsodeklaration