Kan jag opereras?

  • BMI >35 kg/m² (BMI >30 i vissa fall)

  • >18 år

  • Försökt "allt annat"

  • Ej obehandlad psykisk sjukdom

  • Ej pågående drog, alkohol eller tablettmissbruk  



Webbdesign: Metabolt Center