Fetma utgör en allvarlig hälsorisk och leder ofta till följdsjukdomar

Definitioner av fetma

Fetma (obesitas) definieras enligt WHO utifrån BMI (Body Mass Index). BMI räknas ut genom att man tar en persons vikt och dividerar med längdentvå gånger (t ex 120 kg/1,73 x 1,73 m = ca 40 i BMI). En normalviktig person har ett BMI mellan 20 och 25. Ett BMI-värde över 30 räknas som fetma (=obesitas) och över 40 som sjuklig fetma/obesitas.Fetma utgör en allvarlig hälsorisk och ger ofta följdsjukdomar så som typ 2-diabetes, hjärt- kärlsjukdom, högt blodtryck, många typer av cancer, sömnapné, depression samt rygg- och ledvärk. I takt med att BMI-värdet stiger, ökar även risken att utveckla följdsjukdomar. Vid höga BMI kan de medicinska problemen bli livshotande.Fysisk, känslomässig och social funktion kan försämras vid kraftig övervikt.

Tyvärr upplever också många överviktiga/feta personer att de möter fördomar och diskriminering vilket kan leda till nedstämdhet och en känsla av inte kunna leva livet fullt ut. Många upplever sig funktionellt begränsade avseende att orka och kunna göra saker man önskar – att helt enkelt klara av att leva ett normalt aktivt liv.


För att vi i Carlanderskas obesitasteam skall kunna stötta dig på bästa sätt är det viktigt att du berättar för oss om du behöver hjälp

Orsaker till fetma

Genetiska faktorer
Det finns en mycket stark genetisk koppling till vilken vikt du har. Det tydligaste exemplet är enäggstvillingar som nästan alltid har en mer eller mindre identisk vikt (även om de lever åtskilda), medan denna koppling inte är alls så stark hos tvåäggstvillingar. Visst kan vi redan hos barn se att ”hon eller han brås på mamma eller pappa”. Gener kan påverka såväl vår aptitreglering (hunger och känslan av att ha ätit tillräckligt), liksom vissa andra gener kan bestämma hur kroppen sparar eller förbränner kalorier. Det är visat att de som har en hög kroppsvikt har en sämre mättnads-signalering i samband med måltid. Vi kan alltså mäta i blodet att överviktiga personer inte blir lika mätta av samma mängd mat som smalare individer.

Miljöfaktorer
Den ökande utbredningen av övervikt och fetma speglar utvecklingen i samhället under de senaste decennierna. Miljön påverkar våra matvanor med ökad tillgänglighet av kaloririk mat (snabbmat, läsk, godis) samtidigt som graden av fysisk aktivitet minskar (bilar, datorer).Man kan inte förändra sina genetiska anlag men det beror till stor del på vilket samhälle vi lever i hur vår kroppsvikt kommer att utvecklas. Den epidemi som vi ser är inte alls begränsad till de rika länderna i världen, utan den sker nästan snabbare i länder som går från fattigdom till bättre välstånd.

Psykologiska faktorer
Felaktigt tror många att fetma är en följd av bristande vilje-styrka. Djupare psykologiska faktorer kan dock påverka vårt förhållande till mat och våra matvanor. Många människor äter som en reaktion på starkare negativa känslor till exempel leda, nedstämdhet eller ilska. Tröstätande kan vara en del i en negativ spiral med viktuppgång och dålig självkänsla som följd.Några kan behöva få extra stöd avseende sin psykiska hälsa eller upplevelser kring sitt ätbeteende inför en fetma-operation. För att vi i Carlanderskas obesitasteam skall kunna stötta dig på bästa sätt är det viktigt att du berättar för oss om du behöver hjälp.

Fysiska faktorer
Viktuppgång i samband med barnafödande är relativt vanligt. De som tidigare tränat mycket och haft ett större energiintag kan vid skador/minskad fysisk aktivitet gå upp i vikt. Vidare kan vissa läkemedel (t.ex. kortison, vissa antidepressiva) leda till viktökning. I enstaka fall kan sjukdomar som nedsatt ämnesomsättning leda till ökande vikt.


Fysisk, känslomässig och social funktion försämras för många vid kraftig övervikt

Är fetma farligt?

Fetma/obesitas utgör en allvarlig hälsorisk och ger ofta följd-sjukdomar så som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, många typer av cancer, sömnapné, depression samt rygg- och ledvärk. I takt med att BMI-värdet stiger, ökar även risken att utveckla följdsjukdomar. Vid höga BMI kan de medicinska problemen bli livshotande.Obesitas innebär också för många nedsatt livskvalitet. Övervikten kan leda till att fysisk, känslomässig och social funktion påverkas negativt. Tyvärr upplever också många feta personer att de möter fördomar och diskriminering vilket kan leda till depression och upplevelse av inte kunna leva livet fullt ut. Många känner sig funktionellt begränsade avseende att orka och kunna göra saker man önskar – att helt enkelt att orka leva ett normalt aktivt liv.

Gastricbypass