På den här sidan har vi samlat utvalda artiklar, podcasts och forskningsrapporter med och av vår kirurg dr Torsten Olbers. 


Podcast med Torsten Olbers live, från Vetenskapsfestivalen 2017

Intervjuer, artiklar och podcasts 


 Med och av Torsten Olbers om överviktskirurgiInspelad intervju med överviktsopererad patient, från Sveriges Radio 2017. 


Intervju med Torsten Olbers i Sveriges Radio Jönköping, från 2013. 

Artikel om överviktsopererad patient från doktorn.com 2015. 


Artikel om Biggest Looser VIP och viktuppgången efter programmet, från Stoppa Pressarna 2017. Pressmeddelande om långtidsresultat vid överviktskirurgi för unga, Sahlgrenska Akademin, 2017

Live Podcast om fetma och kirurgi, Vetenskapsfestivalen 2017

Radiointervju om överviktsoperation, P4 Radio Jönköping 2013

Summering av studie om överviktskirurgi på tonåringar, The Lancet 2017

Om överviktskirurgi och dess positiva hälsoeffekter, Forskning & Utveckling 2018 (sid. 24-25)

Upprop för nya nationella riktlinjer, Dagens Medicin 2018 

Om Gastric Bypass som metod, Dagens Medicin 2015

Om operation mot fetma, Göteborgs Posten 2016

Om fetmaoperationer på tonåringar, Vårdfokus 2017

Snabbfakta om Torsten Olbers

- Torsten leder den stora skandinaviska BEST-studien, med 2000 deltagare, inom den offentliga sjukvården. Syftet med studien är att jämföra de båda metoderna Gastric Bypass och Gastric Sleeve.

- Sedan 2006 leder Torsten ett svenskt forskningsprogram med syftet att utvärdera effekten av överviktsoperation hos tonåringar, AMOS-studien, vilket rönt stor internationell uppmärksamhet. 

- Torsten är ordförande i Svensk Förening för Obesitas och Metabol Kirurgi (SFOK).Länk till vår systerklinik GB Obesitas bloggartiklar, med ett stort antal ämnen att fördjupa sig i!

Studier av långsiktiga resultat

I den svenska studien Swedish Obese Subjects (SOS), den enskilt största och mest långvariga jämförelsen mellan fetmakirurgi och mer traditionella överviktsbehandlingar, har omkring 4 000 deltagare studerats under 15-20 års tid. Samtliga deltagare var kraftigt överviktiga när studien inleddes, och alla har genomgått överviktsoperation under studiens gång.

Minskad risk för allvarliga följdsjukdomar

Forskningsresultaten visar bland annat att såväl förekomst av typ 2 diabetes och hjärt/kärlsjukdom (hjärtinfarkt och stroke minskade med 30-40 %). Ett uppseendeväckande resultat är att kvinnors risk att insjukna i cancer sjönk med hela 40 % efter operation. Risken att dö i förtid minskade också med bortåt 30%. 

Även många andra tillstånd, till exempel förhöjda blodfetter, sömnapné och psoriasis, har visat sig förbättras avsevärt efter efter operationen.  


Utdrag från artiklarna

Den välbeprövade fetmaoperationen gastric bypass är inte längre den självklara operationstekniken vid obesitas. I en banbrytande studie jämförs den nu med sleeve gastrektomi. Målet är att kunna individanpassa fetmakirurgin, menar Torsten Olbers.

Det vi ser är att det gått bra och har påverkat hälsan till det bättre på många olika plan, både vad gäller blodtryck, blodfetter och diabetes. Vissa har fått komplikationer, men sett till helheten är det här en metod som är så pass bra att den nu bör införas i den vanliga sjukvården Fördelarna väger klart över.

Torsten Olbers om Kirurgi för ungdomar

Studie om vilken fetmakirurgin som fungerar bäst, från Netdoktor 2015


Läs om överviktsopererade Lisa på SVT Nyheter Väst,
från 2017

Artikel om patient som fick magsäcken inkopplad igen, från SVT Nyheter 2016


Artikel om patient  Lisa som vägde 144 kg, från Expressen 2017

Jag vill läsa 

Artikel om Gastric Bypass-metoden,

från GöteborgsPosten 2016


Artikel om barn och överviktskirurgi, från Forskning&Framsteg 2017

Jag vill läsa