Operationsmetoder


Vi kan stolt säga att vi erbjuder överviktskirurgi i världsklass??,ÄNDRA inte minst tack vare vår erfarna och högst meriterade personal, men också tack vare väl utarbetade och beprövade operationsmetoder. 

Vår ansvarige kirurg, dr Torsten Olbers, var med och utvecklade metoden Gastric Bypass genom titthålskirurgi. Han har mångårig erfarenhet av att genomföra samt att lära andra kirurger operationsmetoden. Även Gastric Sleeve är en väl beprövad metod som är aktuell här på Metabolt Center.


Gastric Bypass

Vid en Gastric Bypass opereras större delen av magsäcken bort, vilket gör att du snabbt känner mättnad varje gång du äter och dricker.  Operationen utförs med hjälp av laparoskopisk teknik, mer känd som titthålsoperation. De röda prickarna på bilden illustrerar mat, de gröna fyrkanterna illustrerar bukspott och galla. Det är dessa funktioner som finfördelar maten.

Illustrationen visar den delning som görs av magsäcken strax nedanför matstrupen. Den lilla "fickan" som skapas kopplas till tunntarmen, så att mat och dryck kan "bypassa" (ta sig förbi) magsäcken och snabbt komma ut i tunntarmen.  


Gastric Sleeve

Vid en Gastric Sleeve tar kirurgen bort en stor del av magsäckens volym, vilket gör att mat och dryck går snabbare vidare till tunntarmen än tidigare. Det leder till en upplevelse av snabb mättnadskänsla varje gång du äter.  Gastric Sleeve anses operationstekniskt enklare att genomföra, samtidigt som viktminskningen under de första åren liknar den efter en Gastric Bypass. 

Illustrationen visar en "rörformad" magsäck, som rymmer mycket mindre volymer än vad den gjorde före operation. Gemensamt för de båda metoderna är att de förändrar signalerna som styr hunger, mättnad, valet av mat samt energiomsättning.


Långsiktiga resultat skriv om!!

I den så kallade SOS-studien (Swedish Obese Subjects) har man följt omkring 2000 svenskar som genomgick överviktskirurgi för 17-25 år sedan. Studien har bland annat kunnat visa att överviktskirurgi minskar risken för tidig död, hjärtinfarkt och stroke med så mycket som 30-40%. Även risken för kvinnor att insjukna i cancer har visat sig sjunka med 50%. 

 Studien har också visat att många som har typ 2 diabetes när de opereras blir av med sitt behandlingsbehov och risken att insjukna i typ 2 diabetes minskar drastiskt i jämförelse med personer som behandlats med enbart kost- och motionsråd. Även andra så kallade metabola sjukdomar och riskfaktorer, såsom blodfetter, sömnapné och psoriasis förbättras.  

Resultaten från SOS-studien, tillsammans med flertalet andra studier, visar att det är Gastric Bypass som ger den bästa viktnedgången över en lång tid.  


Webbdesign: Metabolt Center i samarbete med PR Text&Bild