Carlanderskas program

Kontakten

Du tar kontakt med oss och det kan du göra på flera olika sätt: via hemsidan, telefon eller vid ett informationsmöte. Kontaktformulär hittar du här. När vi har våra informationsmöten uppdaterar vi på vår hemsida, dessa träffar har vi generellt en gång i månaden. Om du inte har möjlighet att komma på informationsmötet kan du fylla i en hälsodeklaration (ladda ned pdf) och skicka in till oss per post. Har du några frågor angående denna är du välkommen att ringa eller maila till oss. Kommer du på informationsmötet lämnar du in hälsodeklarationen till oss när du avslutat mötet. När vi fått din hälsodeklaration gör vår kirurg gör sedan en bedömning av den. Väntetiderna för en operation är korta, i dagsläget cirka 4-8 veckor.

Inskrivningen

 

Innan operationen blir du kallad till en inskrivning på mottagningen, du kan då bli kallad i grupp eller enskilt. Om du kommer i grupp får du givetvis även då en stund enskilt med kirurgen för samtal. Vid inskrivningen får du ”Ett lättare liv”, där du hittar i princip alla information du behöver. Efter besöket hos kirurgen bokar sjuksköterskan in en ny tid för inskrivning på mottagningen. Då tas blodprover samt eventuellt EKG och sjuksköterska och dietist skriver in dig inför operation. Ibland vill också våra narkosläkare träffa dig, beroende på vad du har för övriga sjukdomar.

Vid inskrivningen går vi igenom den man behöver veta inför operationen och efterförloppet, men även dina tidigare sjukdomar och eventuella mediciner. Den här informationen får du också skriftligt och vi repeterar informationen vid flera tillfällen.

För att underlätta operationen och minska fettinlagringarna i levern, vilket därmed minskar komplikationsrisken behöver du gå på pulverdiet en tid innan operationen. Hur länge du ska följa dieten avgörs av ditt BMI. Vår dietist ger dig fullständig information gällande detta.

 

Operationsdagen

Du kommer till Carlanderska samma dag som du ska opereras. Du går till receptionen och anmäler dig på operationsdagen. En operation tar cirka en timma och du är sövd med hjälp av läkemedel. Efter operationen ligger du på vår uppvakningsenhet i några timmar innan du får komma in på vår vårdavdelning. I normalfallet får du ligga kvar en natt på vårdavdelningen, ibland två nätter, beroende på hur du mår. Vi vill att du ska vara trygg och välmående innan du går hem. De flesta sjukskrivs i två till tre veckor, när du skrivs ut får du med dig sjukskrivningen i handen. Dagen efter operation brukar vi från mottagningen komma och hälsa på dig och repetera informationen som är viktig att tänka på den första tiden.

Uppföljningen

Uppföljningen efter operationen är minst lika viktig som själva ingreppet i sig.

Det är viktigt att du kommer på dina besök så att vi kan hjälpa dig på ett bra sätt och upptäcka eventuella brister i tid. Första besöket efter din operation är efter 2 månader och då träffar du både sjuksköterska och dietist. Efter 6 månader lämnar du blodprover inför besöket och träffar du dietist och vid behov sjuksköterska. 1 år efter operationen träffar du både sjuksköterska och dietist igen och lämnar även då blodprover för att säkerställa att dina värden ser bra ut.

 Vid 2-årsbesöket träffas man oftast i grupp och då träffar du förutom sjuksköterska och dietist även kirurg. Då kan vi summera hur det har varit och vi diskuterar hur du i fortsättningen ska ha störst möjlighet att må bra med din nya livsstil. Har du behov att träffa din kirurg innan ordnas givetvis detta. Du följs också givetvis upp med blodprover för att säkerställa att du inte drabbas av någon vitarminbrist. Efter ditt 2-årsbesök skickar vi remiss till din vårdcentral för fortsatt uppföljning där då kommer att gå på en årlig kontroll med blodprover och få eventuella recept förnyade. Efter ditt 2-års besök är du självklart välkommen att ringa oss om du har några frågor så vi kan hjälpa dig rätt.

 


Finansiering av operation

Vanliga sätt att finansiera en operation – om du inte betalar kontant med sparade pengar:

Lån via din bank – oftast använder man sitt hus eller bostadsrätt, som säkerhet för lånet. Ger oftast de bästa villkoren. Kontakta din bank för att få mer information.

Lån utan säkerhet – ofta kallad blancolån. Erbjuds av både banker och mindre aktörer. Något högre ränta och ofta snabb återbetalning. Kontakta din bank eller sök på internet.

Privat sjukförsäkringar kan ibland hjälpa till att finansiera en operation. Kontakta ditt försäkringsbolag. Din arbetsgivare kan också hjälpa till att bekosta din operation mot att du sedan betalar tillbaka genom att göra det man kallar bruttolönsavdrag. Du ska då inte behöva beskattas för denna förmån. Läs mera på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

När man ska bedöma rimligheten i en kostnad bör man relatera det till vad man får. Vi erbjuder ett fast pris för ett paket av tjänster, som varar över 2 år. I vår broschyr har vi försökt presentera allt som ingår före, under och efter operationen. Till detta ska läggas de hälsovinster och andra vinster, som du gör:

  • Minskad risk att insjukna i andra följdsjukdomar som exempelvis typ 2 diabetes.
  • Större rörlighet och minskad belastning på leder.

Och sist men inte minst – en bättre livskvalitet!


Kontaktformulär

Jag vill bli kontaktad angående följande:

Har du tidigare haft en högre vikt

Har du tidigare försökt gå ner i vikt

Hur vill du bli kontaktad?

Något saknas - kontrollera att du fyllt i hela formuläret innan du försöker igen.
Tack! Vi har tagit emot dina uppgifter och kontaktar dig inom kort.
Ditt BMI

Telefonkontakt

Välj det ärende du vill bli kontaktad angående:

Något saknas - kontrollera att du fyllt i hela formuläret innan du försöker igen.
Tack! Vi har tagit emot dina uppgifter och kontaktar dig inom kort.

Om du redan har bestämt dig för operation- klicka här för att komma till hälsodeklarationen.


Att hitta till Carlanderska

Carlanderska
405 45 Göteborg

Besöksadress:
Carlandersplatsen

Gastricbypass