Tycker att upplägget med uppföljningarna är väldigt bra, även haft bra kontakt via telefon och mail.
(Kvinna opererad våren 2016)

Ett genomtänkt program

Varför ska du välja oss?

Idag kan du välja var du vill operera dig- men hur väljer man och varför väljer man oss? Här är några faktorer som talar för att du ska välja oss och vårt program som vi erbjuder:

Vi har ett basprogram, men som givetvis anpassas efter dig och dina behov. Det som vårt program innefattar är:

  • Bedömning och eventuell utredning av dig inför obesitasoperation
  • Operationen och de behandlingar eller re-operationer som är resultat av komplikationer till den kirurgiska rekonstruktionen som genomförts.Denna komplikationsvård riktar sig i första hand till problem såsom ”inre bråck” eller annat passagehinder i magtarmkanalen.
  • Uppföljning hos sjuksköterska och dietist (2 månader, 6 månader, 1 år samt 2 år efter operation). Inför besöken tas också blodprover för att säkerställa att alla dina värden ser bra ut.
  •  Läkarbesök givetvis vid behov, bedömning görs tillsammans med oss sjuksköterskor och dietist.
  • Möjlighet att kontakta mottagningen och kirurg för rådgivning även efter att vårt kirurgiska åtagande är avslutat.

En operation hos oss kostar 89 000 kr och inkluderar då allt ovan.


Personligheten i teamet är ovärderligt! Finns nästan ingenstans i vården idag.
(Kvinna opererad våren 2016)

Kompetenta kirurger

Kirurgi är fortfarande ett hantverk och yrkesskickligheten tränar kirurgerna upp genom att operera ofta. Torsten Olbers var en av dem som utvecklade operationsmetoden gastric bypass med hjälp av laparaskopi (titthålskirurgi) som nu används i stora delar av världen. Vi gör även sleeve gastrektomi hos oss. Dessutom bedriver Torsten också forskning, som till slut kommer att vara till nytta för patienter som dig. Detta är viktiga faktorer som du bör ta med när du väljer var du vill operera dig.

Vår personal på mottagningen arbetar bara med överviktskirurgi, vilket gör att de blir väldigt kunniga inom området. Vi har byggt upp vår enhet för överviktskirurgi utifrån den erfarenhet som vi skaffat genom årens lopp. En ledstjärna har varit att alltid utveckla arbetet, både utifrån den forskning vi bedriver och av influenser från andra enheter i Sverige och världen. Det finns också något som är svårt att ta på, men som delvis kan förklara av ord som omtanke, omvårdnad, empati, trygghet och förtroende. Vi är få till antalet på mottagningen och du kommer känna att du får ett personligt bemötande och anpassad information just utifrån dig och dina förutsättningar.

 


Tillgänglighet

Vi har god tillgänglighet per mail och per telefon, snabba svar är något som vi alla tycker är viktigt att vi kan ge våra patienter. Både oss sjuksköterskor och dietist såväl som opererande kirurg!

Sist men inte minst –
Metabolt Center vid Carlanderska är ett naturligt val för dig som bor i den här delen av landet. Operationen blir inte bättre i Stockholm än i Göteborg!


Det tar oss kirurger flera hundra operationer att lära oss alla tips och trix vid gastric bypass för att göra operationen så säker och smidig som möjligt. Det är skönt att veta att man sett och provat det mesta.
(Docent Torsten Olbers, medicinskt ansvarig överläkare för verksamheten, i december 2012)

Kirurg- Torsten Olbers

Torsten Olbers är specialistutbildad i allmänkirurg med ett fokus på operationeri bukhålan (titthålskirurgi). Han har idag opererat mer än 3000 patienter för övervikt. Det började för 13 år sedan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där han så småningom blev huvudansvarig för överviktskirurgin. Tillsammans med kollegan docent Hans Lönroth (se separat presentation) utvecklade han operationsmetoden gastric bypass och de har tillsammans utbildat många av de kirurger, som idag opererar på andra ställen i landet. De har också undervisat och utbildat många internationella kollegor.
Torsten Olbers hinner dessutom med att bedriva spetsforskning bland annat tillsammans med kollegor på Imperial College i London. Sedan flera år leder han forskningen kring operationer av unga med svår fetma här i Sverige.
Så här säger Torsten Olbers om riskerna vid överviktskirurgi: ”Ingen kirurg kan lova att du inte kan få en komplikation. Det vi dock vill lova dig är att vi har så stor erfarenhet som finns för att undvika komplikation och om det ändå skulle uppstå så finns högsta kompetens där för att rätta till, både direkt efter operationen och senare under uppföljningen.
Det är hur vi hanterar och behandlar de som har det besvärligt efter operationen som avgör hur bra vi är som verksamhet. Om allting går bra är allting lätt, men vi vågar lova att det är särskilt för dig som råkar få en komplikation eller har andra besvär som vi finns tillgängliga och gör vårt yttersta!”


Ni kommer att njuta av maten, men på ett smartare sätt.
(Dietist Malin Bruto, under ett informationsmöte för blivande patienter den 10 april 2013)

Dietist- Malin

Malin är legitimerad dietist och den som lär er äta på ett nytt sätt. Malin fokuserade under utbildningen just på rådgivning och stöd till patienter som skulle genomgå överviktkirurgi. Malin har dessutom akademisk examen i psykologi och har arbetat med coachning i livsstilsfrågor något som nästan alltid behövs i vår verksamhet.

Så här säger Malin om sin funktion i teamet: ”Som en del i teamet på Carlanderska sjukhuset är jag mycket glad att kunna erbjuda ett omfattande uppföljningsprogram”


Sjuksköterska- Görel

Görel är legitimerad sjuksköterska och lite av spindeln i nätet.

Det är hon som koordinerar det mesta av verksamheten.

Görel har varit på Carlanderska i många år och jobbat på både vårdavdelningen och uppvaket.

Dessförinnan har Görel jobbat inom medicin, kirurgi och med intensivvård.

 

Det speciella med Carlanderska är närvaron och tillgängligheten för patienterna.

Kontakten med patienten är bara ett samtal eller ett mail bort, vilket skapar en unik trygghet.


Sjuksköterska- Stina

Stina är legitimerad sjuksköterska och det senaste tillskottet i teamet på mottagningen.

Stina har en bred kompetens från kirurgi, vårdcentral, cancersjukvård, mag- tarmsjukdomar och överviktskirurgi.

 

Gastricbypass